WYSIWYG Web Builder

Vandstanden i Tueholm og Vallensbæk sø er ved at være tilbage til normalt niveau. Stierne i området er farbare igen, dog ligger der vand enkelte steder. På en lille uges tid er det lykkedes at få vandet væk ved at fremskynde grødeskæringen i St. Vejle Å samt at forbedre gennemstrømningen ved en vejunderføring.
I perioden med høj vandstand i søerne har Vallensbæk mose fungeret som oversvømmelsesareal for regnvand fra søerne. Der ligger hele 350.000 m3 vand i mosen. Nu er der igen plads i St. Vejle Å, og derfor er vi begyndt at tømme mosen for vand med mobilpumper.
Effektiv indsats gør, at vandstanden snart er normal