Rekreative Muligheder ...
Områdets stier, søer og terræn giver gode muligheder for naturoplevelser, motion og fritidsaktiviteter som f.eks. gåture, cykelture, fiskeri, ridning og kanosejlads. Området huser således mange aktiviteter og brugere.
Kanosejlads er udbredt og op mod et par tusinde børn og unge fra kommunernes foreninger og klubber benytter sig af denne mulighed.
Lystfiskeri er også udbredt og der er flere lystfiskerklubber.
Vandskisport kræver medlemskab af Vallensbæk Vandski Klub.
Kogræsserforeningen har kvæg og får på et større område ved motorvejen.
Ved Tueholm Sø findes »Spisestedet Mosen« (parkering ved Rendsagervej) som også udlåner/udlejer møde/festlokale.
Værn om naturen:
Forudsætningen for at bevare
området er, at brugerne anven
der det med omtanke og viser
hensyn over for dyr og planter.
Beskyt områdets beplantning,
bygninger og anlæg og lad dyr
og fugle være i fred. Det er
således ikke tilladt at:
efterlade affald herunder
cigaretskod
gå med løse hunde
færdes i nyplantninger
beskadige eller fjerne træer,
planter og buske
fodre fugle og andre dyr
køre på knallert eller andre
motorkøretøjer
ride på cykel og gangstier
ridestien skal anvendes
bade eller soppe
opstille telte uden særlig
tilladelse
tænde bål uden særlig
tilladelse