En rig natur ...
Området omkring de to søer har en rig natur trods motorvejenes nærhed.
Fauna
Der er et varieret fugleliv. Om sommeren ses blandt andet toppet lappedykker, fiskehejre, skarv, blishøne, canadagås, krikand m.v. Om vinteren og i træksæsonerne kommer en række svømmefugle yderligere til: pibeand, stor skallesluger, toppet skallesluger, hvinand, lille lappedykker m.v.
Om vinteren er isfugl og vandstæren ofte gæster i området. Vallensbæk Mose er om vinteren også et godt sted for rovfugle: musvåge, vintermusvåge, tårnfalk m.v. I sommermånederne synger nattergalen flere forskellige steder i mosen. Den sjældne sydlige nattergal har visse år også optrådt på disse kanter.
Af pattedyr optræder vores mindste rovdyr bruden foruden den allesteds nærværende ræv. Muldvarpe og mosegrise taler vi ikke om.
Vallensbæk Mose byder på mange flotte sommerfugle: skovrandøje, arter af blåfugl, nælde sommerfugl og mange andre.