Moserne er en vigtigt brik i klimasikringen?
Nu er arbejdet med at klimasikre omkring St. Vejle Å nået til Tranegilde- og Vallensbæk Moser. Området skal fungere som nødbassin og kunne opsamle tag- og overfladevand ved ekstremregn og således bidrage til færre oversvømmelser af boliger og veje i området.
Se hvad der sker ved at klikke på dokumenterne herunder