Flora
Plantelivet er også spændende. På arealer, der på nogle måder kan minde om de gamle danske overdrev, optræder usædvanlige og smukke planter som pilealant, rank frøstjerne og knoldet mjødurt samt den lille plante øjentrøst, der snylter på græsset, men også selv har klorofyl. Den sjældne og fredede snylteplante stor gyvelkvæler, helt uden klorofyl og fotosyntese, ses nu og da. Især på arealerne nord for Tueholm Sø ses en smuk og afvekslende flora.
Søerne har ofte brakvand på grund af vejsaltet fra vejene. Dette fremgår af vegetationen ved søbredderne, hvor den salt elskende strandkogleaks flere steder danner bræmmer. Flotte planter, som gul iris, vokser mange forskellige steder i mosen. Mellem motorvejene gror ligeledes mange spændende planter.