Fisk
Der er rige muligheder for lystfiskeri i Vallensbæk Mose.
Her kan for eksempel fanges: rudskalle, gråskalle, rimte, aborre, gedde, karusse, brasen, ål, søørred, og diverse karpearter. Alle karper er fredede, og skal ved fangst straks skånsomt genudsættes.
Er du ikke medlem af en lokal fiskeklub, kan du ved køb af et dagkort, få mulighed for at fiske i Vallensbæk Mose. Dagkortet kan blandt andet købes hos restaurant Mosen ved Tueholm Sø og i visse lokale grejforretnin ger. Reglerne for fiskeri i søerne fremgår af dagkortet og www.vallensbaekmose.dk. Det et lovmæssigt kravat alle lystfiskere mellem 18 og 65 år skal løse det statslige fisketegn, som kan købes på posthuse eller www.fisketegn.dk.

Du skal således både have et dagkort til Vallensbæk Mose og et statsligt fisketegn, før fiskeriet begynder. Nogle steder er fiskeriet i Mosen ikke tilladt, ligesom der er steder, hvor fiskeriet ikke er tilladt af hensyn til fuglenes yngletid. Dette fremgår af fiskekortet. Under vandskikonkurrencer må der f.eks. ikke fiskes i Vallensbæk Sø.
For at orientere sig om reglerne for fiskeri i Mosen er det derfor vigtigt at gennemlæse reglementet på dagkortet, før fiskeriet påbegyndes.
Der er gode muligheder for at fange alle arter i begge søer.
Da vandet i søerne stammer fra afstrømningen fra de omkring liggende byområder, er vandets kvalitet af tvivlsom karakter. Derfor frarådes det at spise fisk som er fanget i Vallensbæk Mose.
Fiskeklubberne, der med ca. 400 medlemmer tilsammen udgør Vestegnens Sportsfisker Sammenslutning, har fiskerettighederne i Vallensbæk Mose.