Vallensbæk Mose
et natur- og
fritidsområde
   
Vallensbæk Mose er et
rekreativt område skabt af
mennesker, der har forsøgt
at kombinere behovet for
tekniske anlæg med ønsket
om at skabe et stort smukt
naturområde for egnens
borgere.

Vallensbæk Mose på ca. 50
ha. ligger i krydsfeltet
mellem Store Vejleådalen
og Vallensbækkilen,
udfletningen Holbæk og
Sydmotorvejen og med
arealer i Albertslund, Høje
Taastrup, Ishøj og
Vallensbæk Kommuner. De
fire kommuner driver
arealet i fællesskab.
Området er karakteriseret
ved de ca. 30 ha.
sammenhængende søer
Tueholm og Vallensbæk Sø
og et landskab, der giver
mulighed for fine
naturoplevelser og mange
friluftsaktiviteter.
 
Historie
Oprindelig var området
åbent landbrugsland med
mosearealer ned mod Store
Vejleå. I forbindelse med
områdets udbygning i
60'erne og 70'erne, blev
der behov for at sikre Store
Vejleås nærområder mod
oversvømmelse, og det var
årsagen til at de to søer
blev etableret i 1972 - til
udligning af
regnvandstilstrømningen til
Store Vejleå fra de store
nye bebyggede arealer i
området (specielt i
Albertslund og Høje-
Taastrup) de to søer har
således stadig status af
kloakteknisk anlæg.
Samtidig hermed blev area
lerne omkring specielt
Tueholm Sø moduleret,
blandt andet med
overskudsjord fra
udgravninger til de mange
boliger i nærområdet.
Høegsbjerget med sine 30
meter over det
omkringliggende terræn og
den tilstødende Kongsho!
mpark, er således et
resultat heraf og et markant
pejlemærke i området.
 
I 1976 blev
interessentskabet
Vallensbæk Mose (ISVM)
stiftet med to
repræsentanter fra hver af
de fire kommuner, med det
formål at skabe et
rekreativt område med et
højt naturindhold, til glæde
for egnens borgere. I de
efterfølgende år blev stier,
broer, beplantning,
kystsikring og bebyggelse
etableret, ligesom, der blev
etableret faciliteter for de
mange brugere af området:
Kanosejlads, vandskisport,
ridning, lystfiskere, samt de
mange mennesker der på
den ene eller anden måde
benytter området til motion
og naturoplevelser.